Giáo viên thành nông dân, nhà trường thành nông trại mùa COVID-19

Vườn rau tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Ảnh: NT
Vườn rau tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Ảnh: NT
Vườn rau tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Ảnh: NT
Lên top