Giáo viên “than” chương trình môn học phổ thông mới có nhiều nội dung khó

Giáo viên là lực lượng quyết định thành bại của đổi mới giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giáo viên là lực lượng quyết định thành bại của đổi mới giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giáo viên là lực lượng quyết định thành bại của đổi mới giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top