Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Giáo viên, nhân viên Trường Marie Curie (Hà Nội) tỉ mỉ lau dọn từng bàn học, từng phím máy tính để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Giáo viên, nhân viên Trường Marie Curie (Hà Nội) tỉ mỉ lau dọn từng bàn học, từng phím máy tính để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Giáo viên, nhân viên Trường Marie Curie (Hà Nội) tỉ mỉ lau dọn từng bàn học, từng phím máy tính để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Lên top