Giáo viên, phụ huynh ủng hộ kéo dài thời gian năm học

Trường học ủng hộ phương án kéo dài thời gian năm học để bù đắp kiến thức cho học sinh. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Trường học ủng hộ phương án kéo dài thời gian năm học để bù đắp kiến thức cho học sinh. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Trường học ủng hộ phương án kéo dài thời gian năm học để bù đắp kiến thức cho học sinh. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Lên top