Giáo viên phải ký cam kết thanh lý hợp đồng trước thi tuyển viên chức

Giáo viên được đề nghị ký cam kết xin thanh lý hợp đồng. Ảnh: PV.
Giáo viên được đề nghị ký cam kết xin thanh lý hợp đồng. Ảnh: PV.
Giáo viên được đề nghị ký cam kết xin thanh lý hợp đồng. Ảnh: PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top