Giáo viên phải chép sổ sách không khác gì học sinh chép phạt

Ông Hoàng Anh Đức - đại diện Công ty CP Giáo dục Edufit. Ảnh: Thanh Hùng VNN
Ông Hoàng Anh Đức - đại diện Công ty CP Giáo dục Edufit. Ảnh: Thanh Hùng VNN
Ông Hoàng Anh Đức - đại diện Công ty CP Giáo dục Edufit. Ảnh: Thanh Hùng VNN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top