Giáo viên nhịn ăn, nhịn tiêu để đi thi chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Đối tượng thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học phần lớn là giáo viên, để nhằm làm đẹp hồ sơ giữ hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Đối tượng thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học phần lớn là giáo viên, để nhằm làm đẹp hồ sơ giữ hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Đối tượng thi chứng chỉ ngoại ngữ tin học phần lớn là giáo viên, để nhằm làm đẹp hồ sơ giữ hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Lên top