Giáo viên nêu giải pháp "gỡ rối" quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Nhiều giáo viên mong muốn xóa bỏ các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Nhiều giáo viên mong muốn xóa bỏ các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Nhiều giáo viên mong muốn xóa bỏ các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Lên top