Giáo viên mong ngóng quyết định về giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thuận giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Ảnh: Đình Trọng
Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thuận giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Ảnh: Đình Trọng
Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thuận giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giáo viên. Ảnh: Đình Trọng
Lên top