Giáo viên mầm non cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo

Từ 20.3.2021, giáo viên mầm non phải đáp ứng tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 20.3.2021, giáo viên mầm non phải đáp ứng tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ 20.3.2021, giáo viên mầm non phải đáp ứng tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top