Giáo viên mầm non bạo hành, chửi mắng trẻ, Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo "nóng"

Phụ huynh tố giáo viên mầm non bạo hành trẻ.
Phụ huynh tố giáo viên mầm non bạo hành trẻ.