Giáo viên loay hoay vì tinh giản nội dung theo sách khác thực tế dạy học

Tại Việt Nam hiện nay, phổ biến trên toàn quốc là hệ 7 năm và hệ 10 năm. Ảnh: HN
Tại Việt Nam hiện nay, phổ biến trên toàn quốc là hệ 7 năm và hệ 10 năm. Ảnh: HN
Tại Việt Nam hiện nay, phổ biến trên toàn quốc là hệ 7 năm và hệ 10 năm. Ảnh: HN
Lên top