Giáo viên lo quá tải, áp lực khi đánh giá học sinh theo quy định mới

Giáo viên lúng túng khi triển khai thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22. Ảnh: Đình Trọng
Giáo viên lúng túng khi triển khai thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22. Ảnh: Đình Trọng
Giáo viên lúng túng khi triển khai thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22. Ảnh: Đình Trọng
Lên top