Giáo viên không được bạo hành, miệt thị gây tổn thương học sinh

Dự thảo thông tư yêu cầu giáo viên phải chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu. Ảnh minh họa: Nguyễn Hà
Dự thảo thông tư yêu cầu giáo viên phải chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu. Ảnh minh họa: Nguyễn Hà
Dự thảo thông tư yêu cầu giáo viên phải chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu. Ảnh minh họa: Nguyễn Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top