Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ… xét đặc cách

Thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bị chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm đứng trên bục giảng.
Thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bị chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm đứng trên bục giảng.
Thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bị chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm đứng trên bục giảng.
Lên top