Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội tiếp tục kêu cứu vì bị mất việc

Thợ hàn, cắt nhôm kính, thỉnh giảng, bán hàng online... là những công việc giáo viên hợp đồng của Hà Nội đang làm sau khi bị mất việc.
Thợ hàn, cắt nhôm kính, thỉnh giảng, bán hàng online... là những công việc giáo viên hợp đồng của Hà Nội đang làm sau khi bị mất việc.
Thợ hàn, cắt nhôm kính, thỉnh giảng, bán hàng online... là những công việc giáo viên hợp đồng của Hà Nội đang làm sau khi bị mất việc.
Lên top