Giáo viên hợp đồng chất vấn lãnh đạo Sơn Tây về lý do chưa xét đặc cách

Nhiều giáo viên hợp đồng đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong buổi gặp mặt, đối thoại với lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Nhiều giáo viên hợp đồng đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong buổi gặp mặt, đối thoại với lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Nhiều giáo viên hợp đồng đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong buổi gặp mặt, đối thoại với lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Lên top