Giáo viên, học sinh Hải Phòng phải khai báo y tế hằng ngày từ ngày 2.6

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh khai báo y tế online hàng ngày từ ngày 2.6. Ảnh Mai Dung
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh khai báo y tế online hàng ngày từ ngày 2.6. Ảnh Mai Dung
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh khai báo y tế online hàng ngày từ ngày 2.6. Ảnh Mai Dung
Lên top