Giáo viên, học sinh Hà Nội cùng lan tỏa tinh thần phòng chống dịch COVID-19

Giáo viên, học sinh hát múa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CMH
Giáo viên, học sinh hát múa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CMH
Giáo viên, học sinh hát múa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CMH
Lên top