Giáo viên được miễn học phí, hưởng nguyên lương khi nâng chuẩn trình độ

Từ 1.7.2020 sẽ bắt đầu thực hiện nâng chuẩn giáo viên. Ảnh: Châu Anh
Từ 1.7.2020 sẽ bắt đầu thực hiện nâng chuẩn giáo viên. Ảnh: Châu Anh
Từ 1.7.2020 sẽ bắt đầu thực hiện nâng chuẩn giáo viên. Ảnh: Châu Anh
Lên top