Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giáo viên dùng bạo lực với học sinh, lãnh đạo nhà trường cũng có lỗi

Ảnh cắt từ clip một vụ bạo lực học đường.
Ảnh cắt từ clip một vụ bạo lực học đường.