Giáo viên dự đoán "mưa điểm 10" môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Các thí sinh tham gia buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội. Ảnh:Hải Nguyễn
Các thí sinh tham gia buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội. Ảnh:Hải Nguyễn
Các thí sinh tham gia buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội. Ảnh:Hải Nguyễn
Lên top