Giáo viên đóng vai học sinh, diễn tập kịch bản đón học trò trở lại trường

Giáo viên trong vai học sinh, thực hiện các quy định về kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hoài Anh
Giáo viên trong vai học sinh, thực hiện các quy định về kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hoài Anh
Giáo viên trong vai học sinh, thực hiện các quy định về kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hoài Anh
Lên top