Giáo viên đánh thâm tím tay học sinh lớp 1: Chỉ phê bình, nhắc nhở có đủ sức răn đe?

Hình ảnh vết bị đánh bầm tím trên tay của học sinh Đỗ T.A được gia đình ghi lại. Ảnh: GĐNV
Hình ảnh vết bị đánh bầm tím trên tay của học sinh Đỗ T.A được gia đình ghi lại. Ảnh: GĐNV
Hình ảnh vết bị đánh bầm tím trên tay của học sinh Đỗ T.A được gia đình ghi lại. Ảnh: GĐNV
Lên top