Giáo viên đánh giá đề Khoa học tự nhiên: Có độ phân hóa, dễ đạt điểm 5 - 6

Nhiều thí sinh cho biết đề thi môn tổ hợp năm nay khá khó, có độ phân hóa cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều thí sinh cho biết đề thi môn tổ hợp năm nay khá khó, có độ phân hóa cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều thí sinh cho biết đề thi môn tổ hợp năm nay khá khó, có độ phân hóa cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top