"Giáo viên đang bị cô đơn, chịu quá nhiều áp lực"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì tọa đàm "Áp lực giáo viên: nguyên nhân và giải pháp".
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì tọa đàm "Áp lực giáo viên: nguyên nhân và giải pháp".
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì tọa đàm "Áp lực giáo viên: nguyên nhân và giải pháp".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top