Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giáo viên cũng tranh cãi về cách đánh vần Tiếng Việt theo sách Công nghệ giáo dục

Đến nay, không chỉ giới ngôn ngữ, mà giáo viên vẫn còn quan điểm trái chiều về tài liệu "Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục".
Đến nay, không chỉ giới ngôn ngữ, mà giáo viên vẫn còn quan điểm trái chiều về tài liệu "Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục".
Đến nay, không chỉ giới ngôn ngữ, mà giáo viên vẫn còn quan điểm trái chiều về tài liệu "Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục".
Lên top