Giáo viên có trách nhiệm ra sao trong vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Ngay sau khi xảy ra sự việc bỏ quên học sinh trên xe ôtô, đại diện Trường Gateway và giáo viên của trường đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Ngay sau khi xảy ra sự việc bỏ quên học sinh trên xe ôtô, đại diện Trường Gateway và giáo viên của trường đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Ngay sau khi xảy ra sự việc bỏ quên học sinh trên xe ôtô, đại diện Trường Gateway và giáo viên của trường đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Lên top