Giáo viên chủ nhiệm lớp em Phạm Song Toàn bị khiển trách

Em Phạm Song Toàn đã dũng cảm phản ánh sai phạm của GV. Ảnh: FB nhân vật
Em Phạm Song Toàn đã dũng cảm phản ánh sai phạm của GV. Ảnh: FB nhân vật
Em Phạm Song Toàn đã dũng cảm phản ánh sai phạm của GV. Ảnh: FB nhân vật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM