Giáo viên chia sẻ kinh nghiệm ôn thi Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thầy Lê Thanh Quý - Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh của ĐH Sourthern New Hampshire của Mỹ.
Thầy Lê Thanh Quý - Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh của ĐH Sourthern New Hampshire của Mỹ.
Thầy Lê Thanh Quý - Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh của ĐH Sourthern New Hampshire của Mỹ.
Lên top