Giáo viên cần tạo hứng thú khám phá cho trẻ lớp 1 khi dạy học online

Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh:  NVCC
Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh: NVCC
Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh: NVCC
Lên top