Giáo viên bị phụ huynh tát: "Muốn chấm dứt những ngày sống trong lo lắng"

Phụ huynh Th. (người mặc áo đen) trong buổi làm việc với Trung tâm dạy nhạc của cô Hằng.
Phụ huynh Th. (người mặc áo đen) trong buổi làm việc với Trung tâm dạy nhạc của cô Hằng.
Phụ huynh Th. (người mặc áo đen) trong buổi làm việc với Trung tâm dạy nhạc của cô Hằng.
Lên top