Giáo viên bị phụ huynh ép quỳ, đánh đến dọa sẩy thai: Giáo dục đang đi về đâu?

Liên tiếp những vụ bạo hành giáo viên đã xảy ra ngay trong phạm vi trường học.
Liên tiếp những vụ bạo hành giáo viên đã xảy ra ngay trong phạm vi trường học.
Liên tiếp những vụ bạo hành giáo viên đã xảy ra ngay trong phạm vi trường học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top