Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo viên bất ngờ vì NXB Giáo dục Việt Nam “ngấm ngầm sửa sai” sách giáo khoa

Cùng sách giáo khoa nhưng mỗi cuốn một kiểu. Ảnh: Thanh Hùng/Vietnamnet
Cùng sách giáo khoa nhưng mỗi cuốn một kiểu. Ảnh: Thanh Hùng/Vietnamnet