Giáo sư Trương Nguyện Thành: Đại học thoát ly cơ quan chủ quản, phải chấp nhận "sai số"

GS Trương Nguyện Thành nói các trường ĐH ở Việt Nam muốn thoát ly cơ quan chủ quản phải có lộ trình, và phải chấp nhận "sai số".
GS Trương Nguyện Thành nói các trường ĐH ở Việt Nam muốn thoát ly cơ quan chủ quản phải có lộ trình, và phải chấp nhận "sai số".
GS Trương Nguyện Thành nói các trường ĐH ở Việt Nam muốn thoát ly cơ quan chủ quản phải có lộ trình, và phải chấp nhận "sai số".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top