Giáo sư, phó giáo sư chỉ nên có nhiệm kì 5 năm và do các trường đại học tự phong

TS Lê Viết Khuyến. Ảnh: HN
TS Lê Viết Khuyến. Ảnh: HN
TS Lê Viết Khuyến. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM