Giáo sư Ngô Bảo Châu: Mỗi người cần có 1 câu hỏi để tìm học, giải đáp

Qua buổi nói chuyện, Giáo sư đã có những trao đổi về kinh nghiệm từ việc học, đến lúc đi làm và nghiên cứu khoa cho các bạn sinh viên.  Ảnh: NĐT
Qua buổi nói chuyện, Giáo sư đã có những trao đổi về kinh nghiệm từ việc học, đến lúc đi làm và nghiên cứu khoa cho các bạn sinh viên. Ảnh: NĐT