Giáo sư Mỹ lần đầu tiết lộ lý do Đại học Pennsylvania “phá lệ” hợp tác

Tôi đã nghĩ trong đầu: “Thật hoàn hảo. Đây chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Phát triển giáo dục y khoa, cải thiện chất lượng dịch vụ lâm sàng và chăm sóc sức khỏe, rồi cả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Ảnh: Vin
Tôi đã nghĩ trong đầu: “Thật hoàn hảo. Đây chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Phát triển giáo dục y khoa, cải thiện chất lượng dịch vụ lâm sàng và chăm sóc sức khỏe, rồi cả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Ảnh: Vin
Tôi đã nghĩ trong đầu: “Thật hoàn hảo. Đây chính xác là những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Phát triển giáo dục y khoa, cải thiện chất lượng dịch vụ lâm sàng và chăm sóc sức khỏe, rồi cả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Ảnh: Vin
Lên top