Giáo sư cũng chỉ là thầy giáo, có gì để “oai”?

GS Hoàng Xuân Sính cho rằng việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS cần gắn với vị trí việc làm ở các trường đại học, viện nghiên cứu.
GS Hoàng Xuân Sính cho rằng việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS cần gắn với vị trí việc làm ở các trường đại học, viện nghiên cứu.
GS Hoàng Xuân Sính cho rằng việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS cần gắn với vị trí việc làm ở các trường đại học, viện nghiên cứu.
Lên top