Giao lưu, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa giữa nông dân Hà Lan và nông dân Việt Nam

Các nông dân Hà Lan hướng dẫn về dinh dưỡng tại chuồng trại.
Các nông dân Hà Lan hướng dẫn về dinh dưỡng tại chuồng trại.
Các nông dân Hà Lan hướng dẫn về dinh dưỡng tại chuồng trại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top