Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giáo dục Việt Nam có thể đi con đường ngược lại hoàn toàn với thế giới?