Giáo dục huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An): Gượng dậy sau lũ lớn

Trường Tiểu học Mường Típ 1 (Kỳ Sơn) bị bùn tràn ngập sau lũ. Ảnh: Ng.Duy
Trường Tiểu học Mường Típ 1 (Kỳ Sơn) bị bùn tràn ngập sau lũ. Ảnh: Ng.Duy
Trường Tiểu học Mường Típ 1 (Kỳ Sơn) bị bùn tràn ngập sau lũ. Ảnh: Ng.Duy

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM