Giáo dục đạo đức, lối sống trước hết phải để thầy thích dạy, trò thích học

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thế Đại
Lên top