Giáo dục 24h: Vì sao Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn?

Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn để chữa bệnh.
Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn để chữa bệnh.
Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn để chữa bệnh.
Lên top