Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ học sinh bị trung tâm bán trú bỏ quên

Chị Hiền bức xúc khi con mình bị trung tâm bán trú bỏ quên. Ảnh: L.A
Chị Hiền bức xúc khi con mình bị trung tâm bán trú bỏ quên. Ảnh: L.A
Chị Hiền bức xúc khi con mình bị trung tâm bán trú bỏ quên. Ảnh: L.A
Lên top