Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ học sinh Trường Gateway tử vong

Ông  Doãn Quý Phiến - người điều khiển chiếc xe chở 13 học sinh Trường Gateway thực hiện thực nghiệm hiện trường. Ảnh: P.D
Ông Doãn Quý Phiến - người điều khiển chiếc xe chở 13 học sinh Trường Gateway thực hiện thực nghiệm hiện trường. Ảnh: P.D
Ông Doãn Quý Phiến - người điều khiển chiếc xe chở 13 học sinh Trường Gateway thực hiện thực nghiệm hiện trường. Ảnh: P.D
Lên top