Giáo dục 24h: Biến động điểm chuẩn năm 2019 sau đợt điều chỉnh nguyện vọng

Dự kiến cuối ngày 8.8 và 9.8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019: Ảnh: HVNH
Dự kiến cuối ngày 8.8 và 9.8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019: Ảnh: HVNH
Dự kiến cuối ngày 8.8 và 9.8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019: Ảnh: HVNH
Lên top