Giảng viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM quát tháo, mắng sinh viên là "óc trâu"

Một buổi học online tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) xảy ra tình trạng thầy giáo quát mắng gay gắt đối với sinh viên. Ảnh: TL
Một buổi học online tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) xảy ra tình trạng thầy giáo quát mắng gay gắt đối với sinh viên. Ảnh: TL
Một buổi học online tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) xảy ra tình trạng thầy giáo quát mắng gay gắt đối với sinh viên. Ảnh: TL
Lên top