Gian nan câu chuyện kiểm tra học kỳ trực tuyến ở Hà Nội

Nhiều trường học tại Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho học sinh làm bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Nhiều trường học tại Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho học sinh làm bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Nhiều trường học tại Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho học sinh làm bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Lên top