Gian lận thi ở Hà Giang: Ông Lương cáu giận với giám sát chấm thi

Ông Vũ Trọng Lương - người trực tiếp can thiệp sửa 330 bài thi
Ông Vũ Trọng Lương - người trực tiếp can thiệp sửa 330 bài thi
Ông Vũ Trọng Lương - người trực tiếp can thiệp sửa 330 bài thi
Lên top